Lišty stieračov Mazda

Takmer všetky rozhodnutia vodiča sa počas jazdy opierajú o jasný voľný výhľad na cestu, a preto je mimoriadne dôležité, aby predné sklo bolo čo najčistejšie.
Originálne lišty stieračov Mazda zabezpečujú optimálnu viditeľnosť. Sú vyrobené tak, aby dokonale sedeli na krivkách súčasných zošikmených aerodynamických predných skiel a dosahovali oveľa vyššiu účinnosť stierania.

Údržba stieračov Mazda

Výkon stieračov znižujú tieto faktory:

Opotrebované lišty stieračov sú nebezpečné, a preto by sa mali meniť každých šesť až dvanásť mesiacov - dokonca aj v prípade, že bývate v suchej lokalite. Výkonnostný test umývania a stierania predného skla možno zahrnúť do pravidelnej zimnej alebo letnej kontroly vozidla. Spýtajte sa najbližšieho predajcu Mazda na pevnú cenu za kontrolu všetkých stieračov vykonávanú dvakrát za rok.

Ako možno predĺžiť životnosť líšt stieračov:


Batérie
Brzdy
Žiarovky
Kabínové filtre
Motorový olej
Palivové filtre
Tlmiče
Lišty stieračov