Brzdy Mazda

Vaša bezpečnosť, ako aj bezpečnosť spolujazdcov, závisí od vašej schopnosti rýchlo zastaviť, a preto sú dobré brzdy také dôležité.
Brzdové doštičky a brzdové čeľuste sa postupne opotrebúvajú pri každom brzdení. Kvôli tomu odporúčame kontrolu bŕzd každých šesť mesiacov, aby sa zabezpečilo ich riadne fungovanie.
Nie je to niečo, čo jednoducho môžete skontrolovať sami. Brzdové súčiastky sú totiž skryté za inými prvkami auta. Preto radšej navštívte najbližšieho autorizovaného predajcu alebo servis Mazda a požiadajte ho o dôkladnú kontrolu bŕzd.

Účinnosť brzdenia

Brzdy nízkej kvality môžu byť rovnako nepredvídateľné, ako je vozovka. Tento porovnávací graf* zobrazuje výbornú účinnosť brzdenia originálnych brzdových doštičiek Mazda.

 *Informácie sú založené na nezávislej štúdii vykonanej
pre spoločnosť Mazda Motor Corporation vo februári 2004.
Stopping distance comparison

Batérie
Brzdy
Žiarovky
Kabínové filtre
Motorový olej
Palivové filtre
Tlmiče
Lišty stieračov