Cenník

Kalkulácie cien práce sú nadstavené  podľa časových noriem výrobcu a cenníka servisných prehliadok. Každý úkon má predpísaný počet normohodín, čo garantuje, že nebudete platiť za čas strávený na oprave Vášho auta viac, ako je stanovené priamo výrobcom. Základná cena za prácu je: Jedna Normohodina = 36€ s DPH.

Cenník vybraných servisných úkonov

(všetky ceny sú uvedené s DPH)

Servisný úkon Cena Popis
Základná diagnostika 40€ Táto diagnostika obsahuje kompletný chybový výpis z pamäte vozidla s návrhom riešenia opravy.
Nadstavenie servisného intervalu,
zmena nadstavenia vozidla testerom
40€ V prípade absolvovania servisnej prehliadky v našom servise je tento úkon bezplatný.
Nadstavenie geometrie od 39€ Cena závisí od možnosti nadstavenia podvozku . Nadstavenie zbiehavosť náprav, odklon kolies
Uskladnenie pneumatík na sezónu 20€ Uskladnenie na pol roka, umytie , kontrola stavu pneumatík a oprava, vyváženie pred ich montážou
Príprava vozidla pred STK 15€ Nadstavenie svetiel, ručnej brzdy, kontrola bodu varu brzdovej kvapaliny, vizuálna kontrola vozidla, podvozku, kontrola rozmeru a stavu pneumatík,  kontrola brzdového systému a identifikačných znakov vozidla.
STK a EK 60€ + 35€ K cene technickej a emisnej kontroly si účtujeme výjazd nášho technika na stanicu STK v cene jednej servisnej normohodiny. K vykonaniu STK je nutné priniesť originál veľkého technického preukazu
Plnenie klimatizácie 60€
160€
R134a
R1234yf

Úkon zahŕňa: odsatie starého chladiva, odsatie starého oleja, vákuovanie systému - podtlakový test tesnosti systému (zistenie hrubých netesností), doplnenie oleja kompresora + UV farbiva (prevencia na hľadanie malého úniku), naplnenie chladivom R134a (v cene náplň do 500 gr.)

Dezinfekcia klimatizácie a interiéru vozidla ozónom 20€  
Zámena kolies/pneumatík + vyváženie od 29€  
Klampiarske práce 42€/NH (vlastná klampiarska dielňa)
Lakovnícke práce
42€/NH (vlastná lakovňa so striekacím boxom)
Mechanické práce 36€/NH  

NH = Normohodina. Jedna Normohodina = 36€ s DPH.


Prvá základná servisná prehliadka

(všetky ceny sú uvedené s DPH)

Mazda CX-5 2,2 Skyaktiv-D od 190€* výmena oleja (Mazda Original Oil),
olejového filtra,
kontrola peľového a vzduchového filtra,
kontrola osvetlenia,
nadstavenie svetlometov,
kontrola brzdovej kvapaliny a ostatných náplní, doplnenie kvapaliny do ostrekovačov,
kontrola stieračov,
kontrola brzdového systému,
kontrola podvozku a výfukového systému,
kontrola nahustenia a stavu pneumatík,
povysávanie interiéru,
umytie okien a exteriéru vozidla,
nadstavenie servisného intervalu
a skúšobná jazda pred a po absolvovaní prehliadky,
zápis do servisnej knižky.
Mazda CX-5 2,0 Skyaktiv-G: od 150€*
Mazda 3 BM 2,2 Skyaktiv-D: od 190€
Mazda 3 BM 2,0 Skyaktiv-G: od 150€*
Mazda 6 GJ 2,2 Skyaktiv-D: od 190€*
Mazda 6 GJ 2,0 Skyaktiv-G: od 150€*
Mazda CX-7 2,2 D od  220€*
Mazda 6 GH 2,2D od 190€*
Mazda 6 GH 2.0i od 140€*
Mazda 3 BL 1,6D              od 160€*
Mazda 3 BL 1,6i, 2,0i       od  140€*
Mazda 3 BL 2,2D od 190€*
Mazda 2 DE 1,3i                od 130€*

* V prípade nutnosti úkonov nad rámec, vopred stanovenú cenu je možné navýšiť o maximálne 10% ceny, každé ďalšie navýšenie je ihneď telefonicky odsúhlasené so zákazníkom. Pri ďalších servisných prehliadkach postupujeme podľa výrobcom stanoveného údržbového plánu, ktorý predpisuje ďalšie servisné úkony. Tento plán je k dispozícii k nahliadnutiu na našej prevádzke.